13 noiembrie 2018 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Eugen Nicolicea Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa 172 de deputaţi. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, din zilele de marţi, 13 şi miercuri, 14, precum şi programul de lucru au fost distribuite. Potrivit programului de lucru, începem dezbaterile asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, continuând dezbaterile cu iniţiativele pe care nu am apucat să le terminăm. Respectiv, din ordinea de zi, este vorba de punctul 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei; PL-x 542/2018. Am înţeles că aveţi o intervenţie de făcut, la ordinea de zi.

Costel Lupaşcu Domnule preşedinte, În urma consultării cu ceilalţi lideri de grup, vă propun mutarea punctului 43 pe poziţia 20 1 . Este vorba de Pl-x 374/2018.

Eugen Nicolicea Vă rog să votaţi. Cu 132 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, ordinea de zi a fost modificată.