12 noiembrie 2018 – Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM(2018) 641 (PH CD 81/2018). ( retrimis comisiei )

Erika Benkő Şi mai e un proiect. (Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM(2018) 641 (PH CD 81/2018).

Eugen Nicolicea Vă rog.

Erika Benkő 6. Raportul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere. Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susţinut transmiterea unui răspuns ferm din partea Uniunii Europene la ameninţarea terorismului, care rămâne ridicată şi continuă să evolueze, precum şi consolidarea capacităţii de a investiga, de a urmări penal infracţiunile de terorism şi de a-i trimite în judecată pe autorii infracţiunilor. A susţinut punerea în practică a unui mecanism pentru depăşirea obstacolelor suplimentare, ridicate de natura sensibilă a investigaţiilor legate de terorism, astfel încât să fie redus riscul abordării din perspectivă exclusiv naţională. A recomandat dezvoltarea unui sistem operativ procedural privind schimbul de informaţii în cazurile de terorism, astfel încât să fie reduse diferenţele referitoare la volumul, tipul şi domeniul de aplicare al informaţiilor transmise de fiecare stat membru, care să cuprindă o procedură simplificată de verificare. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene, din data de 6 noiembrie 2018, şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Eugen Nicolicea Bun. Dacă există obiecţii? Nu sunt. Comentarii? Da. Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am citit cu mare atenţie acest text care a fost adoptat. Titlul COM-ului zice: "...iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European...". Iar în textul "...în cele 6 puncte ale punctului de vedere al României...", n-am găsit nicio iotă referitoare la poziţia României, dacă suntem de acord sau nu suntem de acord cu extinderea acestor competenţe. Drept pentru care vă solicit retrimiterea la comisie.

Eugen Nicolicea Bun. Dacă mai există alte intervenţii la cele două COM-uri? Nu există. Atunci, supun votului propunerea făcută de domnul Márton Árpád, de la Grupul UDMR, de retrimitere la comisie a COM-ului prevăzut la poziţia 6, şi anume, COM 641 - Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor nr. 81/2018. Vă rog să votaţi. Cu 140 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere, propunerea de retrimitere la comisie a fost adoptată.