12 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018 COM(2018) 640 (PH CD 80/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Deci, la poziţia 5 avem Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM(2018) 640; PHCD 80/2018. Dacă există comentarii? Vă rog, raportul comisiei.

Erika Benkő Da. Raportul privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist. Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susţinut procedura propusă de semnalare operativă a conţinutului potenţial terorist prevăzută în regulament şi apreciază modalitatea transparentă şi detaliată în care este descrisă această procedură. A susţinut măsurile de salvgardare prevăzute pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor fundamentale, precum libertatea de exprimare şi de informare într-o societate democratică, şi a recomandat evaluarea periodică a eficienţei acestor măsuri. A considerat că, pentru prevenirea abuzurilor, conţinutul digital cu posibil caracter terorist ar trebui analizat în context, prin interpretarea transparentă a noţiunii de diseminare, spre a se evita semnalarea şi eliminarea conţinutului fără relevanţă. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 6 noiembrie 2018 şi a fost adoptată, în unanimitate. Supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Eugen Nicolicea Să înţeleg, atunci, că a rămas doar COM de la poziţia 5. Fără obiecţii, fără comentarii, rămâne pentru votul final.