12 noiembrie 2018 – Discuţii procedurale în legătură cu ordinea de zi.

Eugen Nicolicea Vă reamintesc că, potrivit programului de lucru aprobat, astăzi, de la ora 18,00, avem primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Imediat. Deci, o să trecem la dezbaterea punctelor pe care le avem pe ordinea de zi. Ţinând cont că la primul punct avem chestiuni de procedură, vă reamintesc următoarele chestiuni. Ordinea de zi se poate modifica, suferind următoarele evenimente: se introduce ceva pe ordinea de zi, se scoate ceva de pe ordinea de zi, motivându-se de ce, sau se mută în sus sau în jos, în cadrul ordinii de zi. Cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi, de obicei, până acum, se muta de pe poziţia să zicem 100, pe poziţia 3 şi urmau două voturi - unul era mutarea, celălalt, retrimiterea la comisie. Corect este - de pe poziţia "X" se scoate de pe ordinea de zi, cu motivarea "se trimite la comisie". În momentul în care se mută în sus sau în jos, se indică articolul, după care se introduce proiectul de lege pe care vrem să-l mutăm în sus sau în jos, iar el va fi numerotat cu n 1 , exact ca la numerotarea articolelor de lege. De asemenea, când se scoate din ordinea de zi, nu se renumerotează imediat, ci în dreptul lui se taie şi se scrie "mutat", se indică care este această ordine. În acest fel nu se mai mută stiva în sus sau în jos, nu se mai încurcă ordinea de zi pe care o aveţi printată, şi pe care n-ai cum s-o muţi în sus şi în jos, asta se poate face doar pe computer; şi, de asemenea, se evită situaţia în care un grup mic cere mutarea unui proiect pe un număr mai în faţă, pentru a fi trimis la comisie; primul vot îl primeşte, de mutare acolo, iar următorul vot nu-l mai primeşte, se dezbate şi pică. Deci, consider că această procedură, pe care au agreat-o mai mulţi lideri şi colegi, este cea corectă. Şi acum, dacă există propuneri de modificare a ordinii de zi? Doamna Turcan, liderul Grupului PNL.

Raluca Turcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În baza clarificărilor pe care dumneavoastră le-aţi adus, aş dori să vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a trei proiecte de lege. Şi mă refer, o dată, la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie; de asemenea, a punctului 8, privind Proiectul de Lege pentru aprobarea...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, doar indicaţi şi poziţia din ordinea de zi, ca să putem...

Raluca Turcan Punctul 7, am spus. Dacă n-am spus, îmi cer scuze. Punctul 7 de pe ordinea de zi.

Eugen Nicolicea Da...

Raluca Turcan ... deci Proiectul referitor la O.U.G. nr. 90. De asemenea, punctul 8, referitor la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei; precum şi punctul 19, referitor la Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente. Şi solicităm transmiterea acestor proiecte la comisie. Dacă îmi permiteţi, voi rămâne aici, pentru că mai am, tot în sensul celor menţionate de dumneavoastră, încă două propuneri.

Eugen Nicolicea O secundă. Perioada pentru care solicitaţi aceste trimiteri?

Raluca Turcan Minimum două săptămâni.

Eugen Nicolicea Da. Bun. Vă mulţumesc. Vă rog să epuizaţi propunerile de modificare şi le vom vota pe fiecare.

Raluca Turcan Nu, vă rog să supuneţi votului, dacă sunteţi amabil.

Eugen Nicolicea Păi, atunci, vă rog să luaţi loc în bancă, dacă dorim să votăm.

Raluca Turcan Atunci...

Eugen Nicolicea Vă rog.

Raluca Turcan ... ca să nu mai fac acest drum de câteva ori, o să vă spun că mai propunem introducerea pe ordinea de zi a trei puncte. Două dintre acestea sunt strâns legate de propunerile de retrimitere la comisie a Proiectelor de Lege referitoare la Ordonanţa nr. 90 şi Ordonanţa nr. 92. Şi anume, ca plenul să se pronunţe pe sesizarea Camerei Deputaţilor, în privinţa solicitării unui aviz, pe de o parte, din partea Comisiei de la Veneţia, pe Legile de aprobare a Ordonanţelor nr. 90 şi nr. 92. Pentru că acest organism de democraţie prin drept poate emite un aviz sub formă de raport, dacă se sesizează două instituţii ale statului - Camera Deputaţilor, sau Senatul, sau Guvernul României. Întrucât Guvernul României, prin persoana domnului Tudorel Toader, a spus că nu e nevoie să mai sesizăm Comisia de la Veneţia, pe cele două ordonanţe, una dintre ele referitoare la operaţionalizarea Secţiei de investigare a procurorilor, noi vă solicităm să introduceţi pe ordinea de zi, să se sesizeze Camera Deputaţilor, întrucât celelalte legi pe justiţie au beneficiat de un raport al Comisiei de la Veneţia, şi rezultatul acestui raport al Comisiei de la Veneţia a fost unul care să confirme că unele modificări slăbesc sistemul judiciar. Aceasta este o propunere. Aşadar, o să vă rog s-o reţineţi cu numărul 4 la ordinea... în sensul propunerilor de procedură pe care vi le-am făcut.

Eugen Nicolicea Nu, asta înseamnă fie după nr. 3 şi va primi 3 1 , fie după nr. 4 şi va primi 4 1 , ca număr. Vă rog să indicaţi numărul. După 3 sau după 4?

Raluca Turcan 4 1 .

Eugen Nicolicea Mulţumesc.

Raluca Turcan Mulţumesc. A doua solicitare de procedură este tot în legătură cu sesizarea Camerei Deputaţilor pentru a primi din partea Comisiei de la Veneţia asistenţă profesională juridică pentru corectarea legilor referitoare la Codul penal, Codul de procedură penală şi a modificărilor la Legea nr. 303, precum şi la Legea nr. 286. Aşadar, pe această propunere, argumentez faptul că avem două afirmaţii din partea Comisiei de la Veneţia. 1. Că aceste modificări la legile justiţiei trebuie revăzute şi că este nevoie de expertiză profesională pentru a corecta o parte dintre propunerile care au fost făcute în Parlamentul României, care slăbesc sistemul judiciar şi lupta împotriva corupţiei. În sensul acesta, adăugăm o altă afirmaţie menţionată în spaţiul public, din partea Comisiei de la Veneţia, şi anume că este deschisă să ofere această expertiză, atât timp cât o instituţie a statului român solicită această expertiză. Deci 4 2 este propunerea Partidului Naţional Liberal de a solicita expertiză din partea Comisiei de la Veneţia pe legile legate de Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 78 şi Legea nr. 286. Da? Iar a şasea propunere de procedură, pe care v-o face Partidul Naţional Liberal, este să introduceţi pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului, a Proiectului de Lege de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor - BP nr. 666/2018 privind posibilităţile de revocare din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor. Termenul de depunere a acestui Proiect de modificare a Regulamentului este depăşit cu aproape o lună; au fost făcute solicitări Biroului permanent, de a introduce această propunere pe ordinea de zi, Biroul permanent nu a acceptat această propunere pe ordinea de zi. Aşadar, în baza art. 144 alin. (3), vă solicităm suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, legat de revocarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor. (Vociferări.) Sub rezerva primirii raportului, am menţionat foarte corect regulamentar. Aceasta este, practic, a şasea propunere de procedură, pe care o să vă rog să o supuneţi votului.

Eugen Nicolicea S-o introducem la poziţia...?

Raluca Turcan 4 3 .

Eugen Nicolicea Deci 4 3 , da. Bine. Mulţumesc frumos. Domnul lider al Grupului parlamentar al PSD.

Vasile-Daniel Suciu Noroc c-am venit. Am venit exact la ţanc. Păi, există o procedură regulamentară. Ceea ce nu este înscris ca urmare a deciziei Biroului permanent, are nevoie de acordul unanim al liderilor. Ori am visat eu urât azi-noapte, dar nu aveţi acest acord. Prin urmare, nu suntem de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Bun. Dacă mai sunt intervenţii? Vă rog, domnul Andronache? (Vociferări.) Păi... S-au mi s-a părut mie că aţi...?

Gabriel Andronache Stimate domnule lider de Grup al PSD, Nu aţi visat. Chestiunea aceasta v-am invocat-o de 100 de ori, până acum, de la această tribună. Dar, ce să facem, dacă Regulamentul se contrazice?! Între art. 69 şi art. 144 alin. (3) există o contradicţie evidentă. Ca atare, avem la dispoziţie posibilitatea de a invoca art. 144 alin. (3) din Regulament. Lucru pe care şi dumneavoastră, şi domnul preşedinte de şedinţă, Florin Iordache, în data de 3 octombrie, l-aţi invocat, şi pe baza acestui articol pe care liderul de Grup PNL l-a invocat astăzi, aici - 144 alin. (3) -, aţi procedat la supunerea la vot a acelor propuneri din 3 octombrie. Vă reamintesc. Uitaţi-vă în stenogramă, scrie foarte clar. S-a supus votului, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat propunerea dumneavoastră, domnule Suciu. Pe cale de consecinţă, aţi validat faptul că art. 144 alin. (3) se aplică. Chestiune pe care v-o solicităm şi noi, avem acest drept, liderul Grupului parlamentar l-a invocat. Pe cale de consecinţă, sper că nu vom aplica Regulamentul doar pentru Grupul parlamentar al PSD, ci veţi lua act de solicitarea noastră şi veţi supune votului propunerile făcute. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. Domnul Lupaşcu, viceliderul Grupului PSD. Urmează domnul Márton Árpád. Artileria grea vine la urmă întotdeauna.

Eugen Nicolicea Domnul Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În legătură cu procedurile propuse aici, trebuie să constat următoarele. Grupul parlamentar al PNL a propus adoptarea tacită a punctelor 7 şi 8. Pentru că peste două săptămâni, adică un vot final miercurea asta, peste două săptămâni, cele două ordonanţe sunt adoptate tacit, în forma venită de la Guvern. Înţeleg bine? PNL susţine forma adoptată de Guvern, care ulterior nu va putea fi modificată în Senat, pentru că încălcăm bicameralismul. Ca atare, ei doresc ca aceste două ordonanţe să intre în vigoare aşa cum sunt. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da, doamna Turcan. Intervenţia dumneavoastră este de procedură sau de drept la replică?

Raluca Turcan Drept la replică. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă rog.

Raluca Turcan Că ar fi putut să reprezinte o încurcătură pentru Partidul Naţional Liberal intervenţia domnului Árpád, dar, din nefericire, nu are dreptate. Întrucât cele două puncte pe care Partidul Naţional Liberal a cerut să le scoatem de pe ordinea de zi sunt proiecte de lege de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă care, ce să vezi, produc efecte. Ca să modifici ordonanţele de urgenţă, unde trebuie să facem lucrul acesta? În Comisia specială Iordache. Dacă noi astăzi dăm un vot pe ordonanţele acestea, proiectele se întorc la Comisia Iordache, unde, de acolo, ajung în Senat. Iar Senatul poate să propună, de exemplu, respingerea acestor proiecte de aprobare a ordonanţelor. Aşadar, regulamentar, propunerile pe care vi le-am făcut stau perfect în picioare.

Eugen Nicolicea Da, doar că am sărit o etapă, şi anume că de la retrimiterea la comisie trebuie să ajungă din nou în acest plen, şi plenul să dea un vot, şi apoi să ajungă la Senat. În caz că nu izbutim să dăm acest vot în timp util, ele vor fi aprobate tacit, aşa cum a spus domnul Márton Árpád. Chiar a precizat calendarul şi a arătat că nu este timp pentru această navetă - comisie şi înapoi. Bun. Oricum, supun votului scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 7, a punctului 8 şi a punctului 19.

Raluca Turcan Fiecare, separat.

Eugen Nicolicea Fiecare, separat. Bine, fiecare, separat. Bun. Supun votului scoaterea de pe ordinea de zi a propunerii de aprobare a Ordonanţei nr. 90, de pe poziţia 7. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 64, voturi contra - 90. Insuficiente pentru a fi adoptată această propunere. A doua propunere a Grupului PNL - scoaterea de pe ordinea de zi de pe poziţia 8 a Proiectului de Lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2018. Vă rog să votaţi. 67 de voturi pentru, 96 de voturi contra, un coleg care nu votează. Insuficiente voturi pentru a se adopta această propunere. A treia propunere - scoaterea de pe ordinea de zi, de pe poziţia... 9... Voci din sală : ... 19.

Eugen Nicolicea ... 19, mă scuzaţi, în ceea ce priveşte Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente. Vă rog să votaţi. Cu 66 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă, nu au fost întrunite numărul de voturi necesare pentru a se scoate de pe ordinea de zi, de la poziţia 19. Introducerea pe ordinea de zi, la poziţia 4 1 , a sesizării Comisiei de la Veneţia, pentru a cere un punct de vedere cu privire la ordonanţele mai sus menţionate. Vă rog să votaţi. Cu 68 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă, 12 abţineri; insuficiente voturi pentru a fi adoptată această propunere. Introducerea pe ordinea de zi, după poziţia 4, la 4 2 era propusă, a sesizării Comisiei de la Veneţia în ceea ce priveşte Legea nr. 303 şi Legea nr. 286. Vă rog să votaţi. Da, cu 69 de voturi pentru, 83 de voturi contra, 10 abţineri, nu a fost adoptată nici această propunere. Introducerea la poziţia 4 3 a Proiectului de Lege de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor cu privire la procedura de revocare a preşedintelui Camerei. În calitate de preşedinte al Comisiei, vă voi... săptămâna viitoare se poate trimite, deci nu putem să avem astăzi. Aşa că v-aş ruga să renunţaţi la această propunere. Deci, vă garantez că va fi pe ordinea de zi, săptămâna viitoare. Că aţi spus "sub rezerva primirii raportului", şi am confirmat că nu se poate primi raportul acesta. Bun. Vă mulţumesc pentru înţelegere. Nu mai supunem votului.