17 octombrie 2018 – Informare privind depunerea moţiunii simple intitulate "Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri, şi la verzi... şi la uscate", iniţiate de deputaţi membri ai Grupului parlamentar al PNL.

Eugen Nicolicea Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală, introduceţi cartelele, facem un vot de control. Vă rog să votaţi. Au votat 222 de deputaţi prezenţi. Domnul deputat Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi ale art. 186-192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm moţiunea simplă "Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri, şi la verzi... şi la uscate", iniţiată de următorii deputaţi, conform listei anexate. Prezenta moţiune simplă vine să taxeze gradul ridicat de incompetenţă pe care îl manifestă Ioan Deneş la Ministerul Apelor şi Pădurilor. Practic, acest minister nu a avut un ministru mai slab, în 28 de ani de administraţie postrevoluţionară, cum este acest domn Deneş. Şi veţi vedea în textul moţiunii că sunt lucruri foarte grave, care merg de la decizii administrative până la încălcări ale legii în mod grosolan. Mulţumesc. (Aplauze.)