17 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 311/2017). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea La poziţia 19 din ordinea de zi pe care aţi primit-o. 19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. El avea acelaşi obiect ca şi cel de dinainte. Dacă doreşte, totuşi, cineva să intervină, deşi cei care au intervenit au spus că punctul lor de vedere este valabil şi pentru 18, şi pentru 19? Nu doreşte nimeni. Rămâne pentru şedinţa de vot final. Având în vedere că suntem aproape de ora 11,30, declar şedinţa închisă. Şedinţa de vot final este la ora 12,00, aşa cum este trecut în programul de lucru pentru astăzi.