17 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 303/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 20 din ordinea de zi distribuită. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării; PL-x 303/2018. Aşa cum am spus, potrivit art. 115, va fi dezbătut în procedură de urgenţă. Are cuvântul iniţiatorul, Guvernul României.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Era o intervenţie. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) După, da! Bine. Din partea comisiei raportoare? Comisia pentru buget.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile şi supune atenţiei dumneavoastră forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Domnul Gheorghe Tinel, deputat al PNL. Vă rog.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Mi-aş dori ca prezentările făcute sau susţinute de la acest microfon pe diferite proiecte de acte normative să fie mult mai concrete, mai exacte. Textul pe care noi îl analizăm astăzi presupune o corecţie de vreo 22 de milioane de euro, pe care DG Agri, o comisie de audit a Comisiei Europene, în urma unor verificări, a constatat-o la nivelul implementării Măsurii 2.1.5, prin PNDR la AFIR, şi venim acum şi spunem, după ce am avut mai multe şedinţe de consiliere cu DG Agri şi cu cei de la comisie şi spune: "Nouă nu ne convin soluţiile pe care le oferă DG Agri, de reducere a sprijinului cu 25%. Haideţi să venim, să alocăm bani prin bugetul Ministerului Agriculturii şi pe urmă, dacă soluţia finală ne va fi nefavorabilă, ne adresăm Curţii Europene de Justiţie!". Este aşa, domnule secretar de stat, sau greşesc? Până una, alta, fermierul nu e vinovat că cei de la minister care trebuiau să răspundă şi să urmărească implementarea Măsurii 2.1.5 trebuiau să-şi facă treaba. Dar, pe de altă parte, nici nu mi se pare corect să venim aici să citim textul foarte vast aşa şi să spunem: "Lasă, că parlamentarul oricum nu ştie despre ce e vorba şi votează!". Deci cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai concrete, domnule secretar de stat. Şi, stimaţi colegi raportori, cei care prezentaţi rapoartele comisiilor de specialitate, haideţi să citim textele în profunzimea lor ca, ştiu eu, eventual colegii noştri să dea un vot în cunoştinţă de cauză. Aşa este corect! Nu spun că suma n-ar trebui suportată şi alocată fermierului, dar mă întreb, cei care trebuiau să monitorizeze aplicarea Măsurii 2.1.5, pe bunăstarea animalelor, ce au păzit, în perioada aceea 2014-2016?! Deci eu asta mă întreb.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă există obiecţii sau observaţii cu privire la amendamentele admise sau respinse? Nu există. Rămâne pentru şedinţa de vot final.