17 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative (PL-x 321/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Avem pe poziţia 6 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative; este PL-x 321/2018. A fost mutat de pe poziţia 24 pe poziţia 6. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Da, Guvernul. Doreşte sau nu doreşte? Aceasta era întrebarea.

Eugen Nicolicea Da, vă rog. Dau cuvântul reprezentantului comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci... (Discuţii în sală.) Dar asta m-a trimis să citesc... (Discuţii în sală.) Da. Eu cu asta am fost sesizat. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018. Proiectul de lege, supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene, precum şi modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015. În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc frumos.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă există intervenţii? Nu există. Proiectul de lege rămâne la votul final. Vă rog, mă scuzaţi, domnul deputat Neagu Nicolae a apăsat pe buton şi n-am observat.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vom susţine acest proiect de lege, însă avem şi câteva recomandări, pentru că ne apropiem de sfârşitul unui an şi va trebui să vedem un pic ce înseamnă absorbţia de fonduri europene în acest moment. Este adevărat că această reglementare ajută şi uşurează, de aşa natură încât o parte de cofinanţare pentru administraţia publică locală, care a rămas într-un sold în Programele operaţionale 2007-2013, să fie transferate şi înghiţite pe exerciţiul financiar curent, ceea ce, mă rog, ajută. La fel şi pentru finanţarea sau cofinanţarea de spitale. Problema este: le vom avea, adică putem discuta serios? De cel puţin unul dintre spitale, de Spitalul Republican. Sau, dacă tot facem modificări şi suntem de acord cu ele, îndrăznim să depunem şi proiectele mari pentru infrastructura mare, la Bruxelles, aşa cum s-a fost solicitat, inclusiv de comisarul european Corina Creţu? Adică, facem autostrăzile, facem spitalele, modernizăm statul român? Deci rugămintea noastră este să fim extrem, extrem de serioşi şi mult, mult mai vigilenţi cu absorbţia fondurilor europene. Vom vota acest proiect de lege.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Mai există intervenţii? Nu există. Rămâne pentru votul final.