17 octombrie 2018 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 371/2018). ( adoptat ca urmare a depăşirii termenului constituţional )

Eugen Nicolicea 46. Avem o iniţiativă legislativă pentru care Camera Deputaţilor e primă Cameră sesizată şi al cărei termen pentru dezbatere şi vot final a fost depăşit. Astfel, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003; PL-x 371/2018; este lege ordinară. Termenul a fost depăşit, fiind 16.10.2018. Proiectul se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.