17 septembrie 2018 – Chemarea la ordine a domnului deputat Cristian-Gabriel Seidler.

Eugen Nicolicea Aş dori să se consemneze în stenogramă chemarea la ordine pe care am adresat-o domnului Seidler, de la Grupul USR, urmând a înştiinţa Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru a propune o sancţiune, dacă este cazul, împotriva Domniei Sale. Eu înţeleg că este foarte greu să te dezobişnuieşti de încălcarea Regulamentului, dar orice învăţ are şi dezvăţ. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,09.