17 septembrie 2018 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 266/2018). ( retrimis comisiei )

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, nefiind amendamente, proiectul rămâne la votul final. La poziţia 4 avem... propunerea care a venit aici, a fost retrimisă de noi, acum câteva minute, de la poziţia 20, cu solicitarea să fie retrimisă comisiei, pentru două săptămâni. Vot, vă rog. Voturi pentru - 139, abţineri - una, un coleg nu votează. Cu majoritate de voturi, a fost retrimis comisiei, pentru două săptămâni. Poziţia 3 din vechea ordine de zi era dezbaterea, sub rezerva primirii raportului. Nu s-a primit. Poziţia 4, de asemenea, sub rezerva primirii raportului. Nu s-a primit. Poziţia 5. Acelaşi lucru, nu s-a primit raportul. Deci avem un număr de COM-uri, cum ziceţi dumneavoastră.