12 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 54/2018). ( adoptat )

Eugen Nicolicea Punctul 4, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. La anexa respectivă vă citesc ce modificări se fac. Doamna deputat Hărătău Elena, PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Domnul deputat Zainea Cornel, aparţinând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în locul domnului deputat Pop Tudor Rareş. Domnul deputat Prisnel Adrian-Claudiu, aparţinând Grupului parlamentar al USR, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în locul doamnei deputat Bîzgan-Gayral Oana-Mioara. Domnul deputat Simionca Ionuţ, aparţinând Grupului parlamentar al PMP, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. Ţinând cont de informarea pe care v-am făcut-o, vă supun la vot aprobarea acestei hotărâri de modificare a componenţei comisiilor. Cine este pentru? Pardon! Votaţi. (Rezultatul votului:154 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere.)