12 septembrie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Eugen Nicolicea Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, pentru că primele două, deşi sunt trecute aici, erau de ieri. Vă rog, domnule lider de grup al PSD.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Pe procedură, asupra ordinii de zi, vreau să propun şi să supuneţi la vot câteva modificări. Şi anume, poziţia 30 de pe ordinea de zi, aşa cum a fost ea aprobată în Biroul permanent, respectiv Pl-x 394/2018, să fiţi de acord să o aducem pe poziţia 6 pe ordinea de zi. Şi poziţiile 64 şi 65 să le aduceţi pe poziţiile 7 şi 8 şi să le retrimitem la comisie. Termen - două săptămâni. Vă rog să supuneţi la vot.

Eugen Nicolicea Am înţeles. Doriţi poziţia 30 să devină poziţia 6, iar poziţiile 64 şi 65 să devină poziţiile 7 şi 8, doar pentru retrimitere la comisie. Supun la vot propunerile dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Cu 136 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri a fost adoptată propunerea liderului de grup al PSD, de a schimba poziţiile în ordinea de zi. Dacă mai sunt intervenţii pe procedură cu privire la ordinea de zi? Nu mai sunt.