12 septembrie 2018 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 157/2018). ( adoptată ca urmare a depăşirii termenului constituţional )

Eugen Nicolicea 8. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 157/2018. Deci aceste propuneri legislative vor pleca către Senat, adoptate tacit. Rog reprezentanţii comisiilor, unde au apucat să se facă amendamente, să le transmită ca material documentar pentru cea de-a doua Cameră. Deci aceasta este procedura şi aceasta este modalitatea de rezolvare a adoptărilor tacite. Nu mai trebuie să fie ţinute foarte mult în prima Cameră, din moment ce prevederea constituţională vorbea tocmai despre această procedură, ca o procedură de urgentare a legiferării.