12 septembrie 2018 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (Pl-x 44/2018). ( adoptată ca urmare a depăşirii termenului constituţional )

Eugen Nicolicea 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; Pl-x 44/2018;