27 septembrie 2017 – Prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016. ( respinse )

Nicolae-Liviu Dragnea 1. La punctul 1 al ordinii de zi avem Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016. Raportul comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului. Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, raportul anual împreună cu contul de execuţie bugetară, cu avizul comisiilor de specialitate, sunt supuse dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite. Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea de drept a consiliului de administraţie respectiv. Dau cuvântul domnului senator Preda Radu-Cosmin, pentru a prezenta raportul comun, din partea Comisiilor reunite pentru cultură, ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Aveţi cuvântul.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Gigel Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Trebuie să fac o informare, pentru plenul reunit al celor două Camere. Este prima dată când în plenul celor două Comisii reunite, pentru cultură, raportul unei instituţii de o asemenea importanţă a fost citit sau a fost, mai bine zis, dezbătut pe repede înainte. Trebuie să vă spun că cele două comisii au fost reunite pentru a dezbate şi pentru a audia, mai bine zis, candidaţii pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, iar în plenul celor două comisii a venit o propunere de suplimentare a ordinii de zi, pentru a se analiza şi a se discuta Raportul Societăţii Române de Televiziune, în condiţiile în care acest raport trebuie prezentat de către Consiliul de administraţie, de către conducerea acestei instituţii. Niciodată, din câte îmi aduc aminte - şi sunt aici, în plenul acestei onorabile instituţii, oameni cu ştate mult mai vechi decât ale mele -, niciodată nu s-a întâmplat ca un raport al unei instituţii de o asemenea importanţă să fie pus pe ordinea de zi instantaneu şi să fie citit, şi dezbătut, şi votat, în decurs de 10 minute, 20 de minute. Vă anunţ, pe această cale, că Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva respingerii acestui raport. Acum, trebuie să recunosc că lucrurile n-au mers deloc bine acolo. Dar procedura, maniera procedurală pe care Partidul Social Democrat înţelege să o aplice, putem spune că nouă nu ne cade deloc bine. Pentru că, în definitiv, sunt nişte proceduri, este un regulament pe care Partidul Naţional Liberal înţelege să-l respecte. Pe această cale vă anunţ că Partidul Naţional Liberal, Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal vor vota împotriva respingerii acestui raport. Vă mulţumesc tare mult.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Domnul Preda Radu-Cosmin. Domnule senator Preda Radu-Cosmin, vă rog.

Nicolae-Liviu Dragnea Asta ce...? Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acum, înţeleg că... colegul meu de la Senat, preşedintele Comisiei de la Senat, este de o săptămână în această funcţie, dar trebuie să-i reamintesc sau trebuie să-i spun că au existat perioade în Parlament când, timp de trei ani, nu s-a citit raportul acestei instituţii. (Vociferări.) Vă mulţumesc tare mult.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.) Dezbaterile fiind încheiate, trecem la exprimarea votului. Votul "pentru" înseamnă aprobarea Raportului TVR, votul "împotrivă" înseamnă respingerea Raportului TVR. Cine este pentru? 74 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 203 voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. Cu 74 voturi pentru, 203 voturi împotrivă, Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016 şi contul de execuţie bugetară pe anul 2016 au fost respinse. Aşa cum am spus mai devreme, respingerea Raportului anual de activitate atrage demiterea de drept a Consiliului de administraţie al SRTV. Aceasta înseamnă că, în urma votului exprimat anterior, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune a fost demis.