5 septembrie 2017 – Supunerea la votul final:

Nicolae-Liviu Dragnea De la capăt. Începem şedinţa de vot final. Potrivit art. 123 alin. (3) din Regulament, în cazul votului prin mijloace electronice, înaintea şedinţei de vot final, preşedintele de şedinţă dispune verificarea cvorumului de şedinţă, prin realizarea votului de control. În acest sens, vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. O să facem acest vot de control, apăsând tasta "Prezent". Să înceapă votul! 267 prezenţi. Dacă există ceva neconcordanţe sau observaţii din partea vreunui coleg deputat? Nu sunt. În aceste condiţii, trecem la exprimarea votului. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 64/2017. Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 282 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi nu votează. Adoptat. Punctul II. Legi ordinare. 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare; PL-x 115/2017. Este lege ordinară. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 277 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abţineri. Adoptat. Vă rog, explicarea votului, să înţeleg.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În numele Grupului PNL, mulţumesc tuturor colegilor care au votat acest proiect de lege, o iniţiativă a Partidului Naţional Liberal şi care elimină discriminările existente în decontarea navetei şcolare pentru elevi. Având în vedere că săptămâna viitoare începe anul şcolar, apelul nostru este către Ministerul Educaţiei Naţionale, să publice normele metodologice de aplicare. În caz contrar, transportatorii nu vor putea deconta contravaloarea cheltuielilor de navetă pentru elevi. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei; PL-x 627/2015; lege ordinară. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 180 de voturi pentru, 72 de voturi contra, 22 de abţineri, 1 nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944; PL-x 232/2017; lege ordinară. Comisia pentru transporturi propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 279 de voturi pentru. Adoptat. Legi organice. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; PL-x 240/2017. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 191 de voturi pentru, 72 de voturi contra, 9 abţineri, un coleg nu a votat. Adoptat. Explicarea votului. La rând totuşi, că e PNL-ul înainte. Explicaţi-l, pe rând.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal, manifestându-şi identitatea, exprimându-şi-o, dovedind, de asemenea, caracter, va sprijini referendumul pentru revizuirea Constituţiei. Va sprijini acest referendum, aşa cum a decis încă de anul trecut. Circumstanţele nu s-au schimbat, drept urmare, decizia pe care anul trecut am luat-o, de sprijinire a acestui referendum, va fi dusă la bun sfârşit. Instituţia juridică a căsătoriei, subliniez acest lucru, şi nu instituţia juridică a familiei, va trebui definită exact în Constituţia României, împrejurările ne-o cer. În ceea ce priveşte votul de astăzi. Consecvenţi respectării principiilor, am votat împotrivă. Am votat împotrivă, pentru că regulile jocului nu se pot schimba în timpul jocului. Am votat împotrivă şi vom vota întotdeauna, când astfel de lucruri se vor întâmpla. Oricum, modificarea legislativă pe care o propunem nici nu ajută şi nici nu încurcă organizarea acestui referendum. Sper ca puterea executivă, Guvernul, va avea înţelepciunea necesară să organizeze în mod exemplar referendumul care va avea loc, să permită tuturor concetăţenilor noştri să se exprime, în aşa fel încât decizia finală, indiferent care va fi, să aibă legitimitatea prezenţei şi, respectiv, a votului exprimat, un vot care trebuie să fie unul informat. Eu vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Îl invit la microfon pe domnul Barna Ilie Dan, USR.

Ilie Dan Barna Mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbaterea de astăzi am înţeles că ar fi despre legislaţia privind referendumurile. USR a votat împotriva unei iniţiative privind organizarea referendumurilor, care, deşi majoră, nu are niciun element de urgenţă. Tratăm un subiect major cu superficialitatea intervenţiei în grabă la o conductă spartă. O temă de importanţă socială, a cvorumului unui referendum, este instrumentul, într-adevăr, cel mai puternic democratic. Iar subiectul cvorumului l-am tratat aproape ridicol, într-o pseudodezbatere de câteva minute. Legislaţia privind referendumul este una importantă pentru orice stat din lume şi nu există niciun temei pentru a expedia în câteva minute de dezbatere, ca să fie foarte clar pentru toţi cetăţenii României. Şi acesta este mesajul pe care USR îl transmite. Acest subiect, al referendumului privind modificarea Constituţiei, reactivat în urma unei decizii de weekend, de altfel, nu este altceva decât o fumigenă, o petardă de ceaţă, faţă de adevărata ticăloşie care continuă să se întâmple în aceste zile, respectiv, încercarea şi reîncercarea de politizare şi subjugare a justiţiei. Aceasta este adevărata temă, iar utilizarea temei unui referendum deloc urgent în miza socială a acestor zile nu face decât să ascundă adevărata problemă. Lupta este despre justiţie şi despre cum vrem să funcţionăm în continuare, ca stat. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Nicolae-Liviu Dragnea Îl invit la microfon pe domnul deputat Márton Árpád, UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum ştiţi, grupul nostru parlamentar a avut un amendament pe care, din păcate, nu l-aţi adoptat. Inclusiv acest amendament. De altfel, sunt de acord că problema prezenţei la o astfel de decizie importantă este majoră, ar fi trebuit să fie dezbătută poate mai mult. Dar poate, dacă suntem de acord cu această idee, am fi putut primi susţinerea, din partea USR-ului sau PNL-ului, la propunerea noastră de modificare a procentului de necesar pentru participare la referendumul de modificare, revizuire a Constituţiei. Cu toate că n-aţi votat acest amendament, noi am votat această lege, pentru că noi considerăm că acele câteva articole de modificare, unde s-au şi acceptat amendamentele noastre pentru o cizelare, o formulare mai clară, vor face ca următorul referendum să se desfăşoare în nişte termeni mai clari. Legea, ca de obicei, nu este perfectă, este perfectibilă. Aşa cum am şi anunţat, vom depune un proiect de modificare a Legii referendumului, care să conţină, printre altele, inclusiv procentul de 50% pentru cele două tematici, adică revizuirea Constituţiei şi modificarea componenţei unităţilor administrativ-teritoriale. Drept pentru care, către toate grupurile parlamentare, din partea cărora am primit susţineri, în ziua de astăzi, fără susţinerea votului. Le rugăm să conlucrăm împreună, să-l depunem, să-l adoptăm, ca peste un an să avem o Lege a referendumului aplicabilă şi corectă. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Mulţumesc. Îl invit la microfon pe domnul deputat Eugen Tomac, PMP.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ştim că PSD-ul este specialist în diversiuni politice. Şi aţi reuşit, domnule preşedinte Dragnea, cu multă iscusinţă, să compromiteţi instituţia referendumului, pentru că cetăţenii români s-au pronunţat, atunci când au fost invitaţi, pentru ca această sală, numită Camera Deputaţilor şi, implicit, Parlamentul României, să aibă 300 de membri şi o singură Cameră. Avem sesiuni unde stăm şi pe la balcon. Deci cred că n-ar trebui să uităm acest lucru, pentru că a respecta voinţa suverană a cetăţenilor înseamnă să respectăm şi un referendum. Cred că este foarte important ca în societatea noastră, într-o societate democratică, să nu-i îndepărtăm pe cetăţeni de decizie, ci să le lăsăm sentimentul că sunt parte la decizie. Tocmai de aceea, cred că orice referendum, indiferent de tema pe care o abordează, nu trebuie deturnat de la adevăratul sens al acestei misiuni importante, într-o societate democratică, ci trebuie respectat. Noi am votat "pentru", deoarece credem că este nevoie de un cadru juridic foarte clar. Şi atunci când cetăţenii decid prin referendum democratic exprimat acest vot, să-l şi punem în aplicare, indiferent dacă ne convine sau nu şi indiferent de tabăra politică în care suntem. Tocmai de aceea cred că această instituţie trebuie respectată şi nicidecum nu trebuie să deturnăm sensul ei. Mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. În continuare. Legi organice. Respingeri. 6. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului; Pl-x 177/2017. Comisia pentru cultură propune respingerea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. Să înceapă votul! 267 de voturi pentru respingerea propunerii legislative. Ordinea de zi a fost epuizată. Declar închisă şedinţa de astăzi. După plen, are loc şedinţa Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,30.