4 septembrie 2017 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către: domnul deputat Dumitru Gherman, domnul deputat Sorinel-Marian Vrăjitoru, doamna deputat Claudia Gilia şi doamna deputat Teiş Alina.

Nicolae-Liviu Dragnea Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputatul depune în faţa plenului Camerei, întrunită în şedinţă solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. În desfăşurarea procedurii depunerii jurământului, la strigarea numelui, în ordinea circumscripţiilor electorale, fiecare deputat va rosti solemn de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna şi încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Potrivit legii, jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. Îl invit la tribună pe domnul Gherman Dumitru. Se pregăteşte domnul Vrăjitoru Sorinel-Marian. Aveţi cuvântul.

Dumitru Gherman (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Gherman Dumitru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Nicolae-Liviu Dragnea Domnule deputat, vă felicit şi vă doresc succes! Îl invit la tribună pe domnul Vrăjitoru Sorinel-Marian. Se pregăteşte doamna Gilia Claudia. Aveţi cuvântul.

Sorinel-Marian Vrăjitoru (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vrăjitoru Sorinel-Marian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Nicolae-Liviu Dragnea Domnule deputat, vă felicit şi vă doresc succes! În continuare, o invit la microfon pe doamna Gilia Claudia.

Claudia Gilia (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Gilia Claudia, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Nicolae-Liviu Dragnea Doamnă deputat, vă felicit şi vă doresc succes. O invit la microfon pe doamna Teiş Alina. Aveţi cuvântul.

Alina Teiş (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Teiş Alina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Nicolae-Liviu Dragnea Vă felicit şi vă doresc succes, doamnă deputat! Stimaţi colegi,