29 iunie 2017 – Aprobarea solicitării domnului Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele României, cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului multinaţional de brigadă (HQ MN BDE).

Dorel-Gheorghe Căprar Domnilor preşedinţi, Preafericirea Voastră, Înalt Presfinţia Voastră, Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor invitaţi, Raport comun al Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senatul României privind Scrisoarea Preşedintelui României pentru aprobarea de către Parlament a înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie. Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate pentru analiză şi întocmirea unui raport comun asupra solicitării Preşedintelui României pentru aprobarea de către Parlament a înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie. În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţarea pe teritoriul României a unor comandamente, entităţi, elemente sau structuri militare străine ori multinaţionale, precum şi a unor structuri sau reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale se face cu aprobarea Parlamentului, la propunerea Preşedintelui României, la solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Superior... Consiliului Suprem de Apărare a ?ării. Întrunite în şedinţă comună pe data de 29 iunie a.c., cele două comisii au analizat conţinutul Scrisorii Preşedintelui, precum şi motivarea acestei solicitări determinată de noul context strategic, dar şi de deciziile luate la Summit-ul NATO din 2016. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi "pentru", membrii celor două comisii propun plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului prezentul raport de admitere asupra Scrisorii Preşedintelui României prin care solicită aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă sub conducerea Comandamentului Multinaţional de Divizie. Permiteţi-mi să citesc şi hotărârea pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie. Având în vedere solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Superior de Apărare a ?ării, şi propunerea Preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului, În temeiul art. 3 lit. b) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 5 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. - Se aprobă înfiinţarea pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă sub conducerea Comandamentului Multinaţional de Divizie, în următoarele condiţii: a) Pe timpul funcţionării pe teritoriul României, Comandamentul Multinaţional de Brigadă şi personalul acestuia beneficiază de prevederile Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris în 28 august 1952 şi ale Acordului dintre statele-părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, de prevederile Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Superior al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles pe 2 decembrie 2015, precum şi de prevederile... Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiunilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006; b) Ministerul Apărării Naţionale încheie înţelegeri cu autorităţile militare NATO şi cu statele aliate participante privind organizarea, funcţionarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul naţiunii gazdă, precum şi alte detalii necesare îndeplinirii misiunii Comandamentului Multinaţional de Brigadă; c) Dislocarea Comandamentului Multinaţional de Brigadă la misiuni în afara statului român se execută la ordinul autorităţilor militare NATO. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 29 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76...

Dorel-Gheorghe Căprar ...alin. (2) din Constituţia României.