1 martie 2017 – Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017. ( Proiectul de hotărâre s-a amânat pentru o şedinţă viitoare. )

Nicolae-Liviu Dragnea La punctul 2 este un Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017. Vreau să întreb dacă din partea acestei instituţii este prezent ordonatorul principal de credite. (Discuţii la prezidiu.)

Ioan Munteanu Dar ce funcţie ai dumneata?

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule director. Stimaţi colegi, Eu nu sunt de acord să introducem şi să supunem dezbaterii Camerelor reunite, Parlamentului României, bugetul unei autorităţi, fără ca ordonatorul principal de credite să fie prezent. Mie mi se pare o dovadă... o mare dovadă de iresponsabilitate din partea acestui domn. Nu ştiu de ce e plecat din ţară, dar nu vine să-şi susţină bugetul instituţiei în faţa Parlamentului României. Şi vă propun să amânăm dezbaterea şi adoptarea acestui proiect de buget pentru o şedinţă ulterioară. În acest... (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită cuvântul.) Vă rog.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei. Vreau să menţionez că a fost anunţat doar ieri după-masă introducerea acestui punct pe ordinea de zi, ceea ce cred că l-a pus pe cel... i-a pus pe cei de la ANCOM în imposibilitatea, în condiţiile în care preşedintele era deja plecat din ţară, să fie prezenţi aici.

Nicolae-Liviu Dragnea Am înţeles. Dacă mai doreşte să intervină cineva. Pe procedură. Supun la vot ca acest proiect de hotărâre să fie amânat la dezbatere şi adoptare pentru o şedinţă ulterioară. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) Voturi contra? Cu 254 de voturi pentru şi 35 împotrivă... Abţineri? ... şi o abţinere, propunerea a fost adoptată. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită cuvântul.)

Cătălin Drulă Explicarea votului.

Nicolae-Liviu Dragnea Cred că aţi explicat mai devreme.

Cătălin Drulă Şi pe procedură.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă rog.

Cătălin Drulă Am votat împotriva amânării, pentru că acest buget deja a trecut, în unanimitate, prin două comisii şi pentru că nu sunt de acord cu abordarea dumneavoastră în care aţi menţionat că este o lipsă de respect. De fapt, o lipsă de respect este să programaţi atât de din scurt, de pe... cu mai puţin de 24 de ore înainte, pe ordinea de zi, anumite subiecte. Ar trebui să fim anunţaţi mai din timp.

Nicolae-Liviu Dragnea Doar pentru stenogramă, nu pentru a da un răspuns. Eu n-am folosit această expresie "lipsă de respect", ci "o dovadă de iresponsabilitate". Doar pentru stenogramă.