14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (Pl-x 165/2016). ( rămasă pentru votul final )

Rovana Plumb 89. Continuăm cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 din 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Pl-x 165/2016. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Atunci, din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul deputat... Deci comisiile sesizate în fond sunt: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimată doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Comisiile sesizate în fond au primit spre dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea acestei Legi privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, propunându-se, în principal, următoarele: includerea Comisiilor pentru apărare din ambele Camere ale Parlamentului în categoria organismelor partenere şi beneficiare ale activităţii Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, introducerea unei noi atribuţii în sarcina Academiei, respectiv de a elabora cursuri de carieră în domeniile de interes ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului Român de Informaţii, dar şi solicitarea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, anterior menţionate, şi ale serviciilor celor două Camere ale Parlamentului, stabilirea ca plata indemnizaţiilor viagere ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei să fie suportată de la bugetul de stat prin transferuri de la bugetele anterior amintite. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Comisiile de specialitate, sesizate în fond, au dezbătut propunerea legislativă şi au hotărât respingerea acesteia. Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Rovana Plumb Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Iniţiativa legislativă merge la votul final.