14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională şi anti-statală (Pl-x 238/2016). ( rămasă pentru votul final )

Rovana Plumb 81. Mergem mai departe, Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională şi anti-statală, Pl-x 238/2016. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond, din partea Comisiei juridice, doamna vicepreşedintă Oana Florea, vă rog.

Oana-Consuela Florea Raport comun asupra Propunerii legislative privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională şi anti-statală. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat negativ. Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Propunerea are ca obiect de reglementare declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională şi anti-statală. Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că iniţiativa legislativă încalcă art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. Aceasta face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Rovana Plumb Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale ? Domnul Korodi, vă rog.

Attila Korodi Mulţumesc, doamna preşedinte. Stimaţi colegi, Mulţumesc pentru feedback-ul dat şi de dumneavoastră. Cred că este important ca într-o democraţie, indiferent dacă o uniune reprezintă o comunitate etnică, reprezintă o altă comunitate, reprezintă societatea civilă sau o mişcare politică, să fie lăsată să lucreze. Acesta este un element al democraţiei şi în România. Totodată, astfel de proiecte de lege pot să apară pentru că democraţia permite şi lucrul acesta, dar important este să ştim să dăm mesajul foarte clar: că o societate deschisă este mult mai importantă în România decât o societate închisă. Şi mulţumesc tuturor celor care au dat mesaje foarte clare de a respinge acest proiect de lege.

Rovana Plumb Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Vă reamintesc că prin raportul comisiilor sesizate în fond se propune respingerea acestei iniţiative legislative. Merge la votul final.