13 februarie 2017 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Rovana Plumb Bună ziua, stimate colege şi colegi. Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, 13 februarie, bineînţeles, dedicată prezentării interpelărilor adresate membrilor Guvernului. S-au înscris pe listă 10 colege şi colegi deputaţi: Natalia- Elena Intotero - 3 interpelări depuse, Răzvan-Ilie Rotaru - o interpelare depusă, Sorin-Dan Moldovan - o interpelare, Constantin Codreanu - două interpelări, Constantin Şovăială - o interpelare, Cornel Itu - 4 interpelări, Maricela Cobuz - o interpelare, Daniel Andrei Gheorghe - 4, Valeriu-Andrei Steriu - o interpelare şi Marius Emil Paşcan - una. Dau cuvântul colegilor, dacă sunt în sală, din cei înscrişi pe listă, pentru a-şi prezenta, bineînţeles, interpelarea. Conform procedurii, ştiţi bine că dacă aţi depus mai mult de una, doar una va fi citită în plen, restul vor fi depuse în scris. Fiecare aveţi la dispoziţie maximum 3 minute pentru a prezenta conţinutul interpelării. Doamna Natalia-Elena Intotero? Nu este. Depune... le lasă în scris. Domnul Răzvan-Ilie Rotaru? Depus în scris. Sorin-Dan Moldovan? În scris. Constantin Codreanu? În scris. Sunteţi aici? Da. Nu văd, vă rog. Domnul Constantin Codreanu, din cele două, vă rog să prezentaţi una. Cealaltă rămâne în scris.

Constantin Codreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea se referă la situaţia institutelor culturale româneşti din străinătate, este o interpelare adresată Ministerului Afacerilor Externe şi aş vrea să ştiu care este motivaţia tergiversării deschiderii Institutului Cultural Român din Kiev şi a Institutului Cultural Român din Moscova, precum şi posibilitatea deschiderii acestora în anul 2017.

Rovana Plumb Mulţumesc, domnule Codreanu. Domnul Constantin Şovăială? În scris. Domnul Cornel Itu? Se depune în scris. Doamna Maricela Cobuz? Se depune în scris. Domnul Daniel Andrei Gheorghe? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am 4 interpelări. Voi prezenta una singură. Cele pe care nu le voi prezenta se adresează Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Turismului şi Ministerului Mediului. Cea despre care voi vorbi aici foarte pe scurt se adresează domnului ministru al finanţelor publice, Viorel Ştefan, şi priveşte Ordinul de ministru nr. 2903/2016, publicat în Monitorul Oficial, la 09.01.2017. Domnule ministru, Vă rog să-mi transmiteţi informaţii pentru clarificarea termenului "produs final" din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Dat fiind faptul că potrivit Ordinului nr. 2903/2016 art. 2, activitatea de creaţie de programe pentru calculator este definită drept "prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă, în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final destinat comercializării", doresc să vă supun atenţie următorul aspect: produsul final poate fi doar un program pentru calculator destinat comercializării sau poate fi şi un alt produs comercializat de companie pentru realizarea căruia a contribuit programul pentru calculator realizat în intern? Avertizez asupra faptului că este posibil ca prevederile acestui ordin de ministru să încalce Constituţia României, în direcţia creării unei forme de discriminare a unei persoane care lucrează la o companie de soft cu departament propriu, care îşi produce softul intern, faţă de o persoană care desfăşoară o activitate identică, dar la o companie care comercializează softul respectiv. Cer răspuns verbal, dar şi în scris. Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov. Mulţumesc.

Rovana Plumb Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Steriu? Depune în scris. Şi domnul deputat Marius Emil Paşcan? Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea mea priveşte presiuni şi ameninţări la adresa primăriilor de pe Valea Mureşului Superior, pentru administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, şi se adresează Ministerului Mediului, respectiv viceprim-ministrului, ministru al mediului, Daniel Constantin. Domnule viceprim-ministru, În privinţa constituirii Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, precum şi a administrării acestuia de către Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., am semnalat de-a lungul vremii Ministerului Mediului, în calitate de senator de Mureş, o serie de probleme de legalitate care au determinat în luna iulie 2016 rezilierea unilaterală de către minister a contractului de administrare a menţionatei arii naturale protejate, cu societatea comercială în cauză. Din păcate, seria de abuzuri, complicităţi la nivelul Agenţiei de Protecţie a Mediului Mureş continuă, fapt care duce la o serie de abuzuri, inadvertenţe şi neconcordanţe în administrarea ariei naturale protejate, în temeiul cărora au loc presiuni şi ameninţări asupra primăriilor de pe Valea Mureşului Superior, din partea acestei agenţii, prin adrese semnate de doctor inginer Abram Peter. Prin aceste documente practic sunt ameninţate primăriile, primarii, că întrucât s-a semnat contractul şi a fost validat, privind Parcul Natural şi planul de management, de administrare a acestuia, sunt în situaţia de a nu mai putea exploata masa lemnoasă din pădurile pe care le au în patrimoniu sau în administrare. Respectiv, primarii sunt atenţionaţi că dacă nu fac ceea ce li se pretinde, nu vor mai putea exploata lemn de pe proprietăţile pe care le deţin, întrucât a fost aprobat respectivul plan de management. Consider că în mod absolut curios şi categoric culpabil, aprobarea planului de management, care s-a făcut în 23 decembrie 2016, s-a realizat după data rezilierii contractului de administrare a ariei naturale protejate, respectiv data de 10 iunie 2016. Vă solicit aşadar, domnule viceprim-ministru, să dispuneţi o grabnică verificare a celor semnalate şi să mă informaţi în legătură cu cele constatate pe baza interpelării mele. Solicit răspuns în scris. Mulţumesc.

Rovana Plumb Mulţumesc şi eu. Întreb, dacă mai doreşte vreo colegă sau vreun coleg să prezinte vreo interpelare către Guvern? Nu. Atunci, vă mulţumesc şi declar şedinţa închisă. O după-amiază plăcută şi liniştită! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,12.