Vot controversat - Modificarea Codului Administrativ

Dată: 9 iulie 2018

Mai multe detalii despre vot

Codul administrativ introduce mai multe modificări la statutul și activitatea membrilor administrației publice la nivel central și local. Susținătorii codului consideră că acesta va eficientiza administrația publică, mutând unele activități la nivel local și clarificând statutul și atribuțiile anumitor actori. Criticii consideră că activitatea funcționarilor va fi și mai politizată, diverse funcții vor fi remunerate excesiv și că sunt slăbite prevederi prealabile care urmăreau transparentizarea și responsabilizarea activității administrației locale. Dacă până acum cei care ocupau funcții precum cea de prefect și sub-prefect erau considerați funcționari publici, acum aceste funcții devin demnități publice, ceea ce criticii susțin că va duce la o mai mare politizare a numirii și activității acestora. Codul permite, de asemenea, primarilor să activeze ca persoane fizice autorizate sau în cadrul întreprinderilor individuale ori familiale, și le acordă acestora, precum și vice-primarilor și președinților și vice-președinților de Consilii Județene, dreptul la pensii „speciale”. Codul schimbă și felul în care se iau unele decizii la nivel local, fiind necesară doar o majoritate de 50%+1 pentru decizii privind patrimoniul (ex. concesiuni), mai puțin cele ce privesc vânzări sau achiziții - ceea ce criticii spun că va deschide drumul pentru abuzuri. În plus, unii au atras atenția că ar fi eliminate anumite reguli ce protejau funcționarii care devin avertizori de integritate. Comisia Europeană a criticat propunerea, argumentând că periclitează profesionalizarea funcționarilor publici, însă aspectele legii la care CE a atras atenția în mod specific, precum slăbirea atribuțiilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, au fost modificate.

Semnificație "da": pentru aprobare

Semnificație "nu": impotriva

Citește mai mult despre vot