Vot controversat - Modificarea legii privind venitul minim garantat

Dată: 20 iunie 2018

Mai multe detalii despre vot

Legea introduce condiții în plus pentru beneficiarii venitului minim garantat (VMG). Printre acestea se numără obligația beneficiarului sau a unui membru al familiei de a presta lucrări de interes local la solicitarea primarului nu doar în folosul comunității, ca și până acum, ci inclusiv pentru firme private care au nevoie de lucrători sezonieri. Beneficiarii pierd VMG după refuzul unei singure oferte de muncă sau dacă absentează de la o singură activitate a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, în vreme ce înainte puteau refuza sau absenta de 3 ori. Expunerea de motive include afirmația că ar fi „aproape 7 milioane de asistați social” în România, însă acest număr include pensionarii și beneficiarii alocației pentru copii, în timp ce statisticie oficiale arată că în martie 2018 erau doar aproximativ 216.000 beneficiari de VMG. Inițiatorii au afirmat, fără probe, că beneficiarii nu își doresc un loc de muncă și au susținut că legea ar trebui să încurajeze ocuparea locurilor de muncă, inclusiv a celor sezoniere și să descurajeze munca la negru, însă suma acordată este mult sub pragul salariului minim (ex. 255 lei/lună pentru 2 persoane), în timp ce condițiile de încadrare pentru VMG erau deja stricte, iar serviciile oferite de stat pentru beneficiari, în special cei fără calificări, sunt insuficiente. Mai mult, cu noile prevederi crește riscul excluderii celor care au nevoie de acest ajutor și de exploatare a acestora.

Semnificație "da": pentru aprobare

Semnificație "nu": impotriva

Citește mai mult despre vot