Ion Tabugan – Finanțe

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Datele statistice ale ANAF necesare pentru realizarea unei analize de impact a ... 20 februarie 2018
Nomenclatorul taxelor din România. 21 noiembrie 2017
Ping-pong cu taxa de solidaritate 25 octombrie 2017
Necorelări legislative ca urmare a adoptării Ordonanţei Guvernului 4/2017. 5 septembrie 2017