Ödön Szabó – Uniunea Europeană

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Solicitanţii eligibili ai POC 201-2020 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi ... 8 noiembrie 2018
Neaprobarea Regulamentului -cadru prevăzut de Legea nr.153/2017, cu ... 27 februarie 2018