Adrian-Claudiu Prisnel – Interne

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Stiuaţie maşini achiziţionate 11 septembrie 2018
Situaţia deţinuţilor eliberaţi ca urmare a Legii nr.169/2017 24 octombrie 2017
Aplicarea legii Adunărilor Publice 60/1991. 4 septembrie 2017