Camelia Gavrilă – Sănătate

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Identificarea demersurilor realizate până în prezent, a programelor ... 3 mai 2018
Strategia şi planul de acţiune ale Ministerului Sănătăţii în contextul ... 27 februarie 2018