Constantin Codreanu – Interne

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Demersurile întreprinse pentru extrădarea din Republica Ungară a infractorului ... 28 octombrie 2020
Tezele de doctorat susţinute în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan ... 7 octombrie 2020
Numărul actualizat al cetăţenilor români deţinători ai paşapoartelor de tip ... 4 septembrie 2018
Străinii relocați în România din Grecia și Italia 3 aprilie 2018
Adoptarea unor decizii de suplimentare a numărului de membri ai Comisiei pentru ... 3 aprilie 2018
Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de securitate la incendiu 27 februarie 2018
Depunerea cererilor de renunţare la cetăţenia română de către profitorii ... 7 decembrie 2017
Trimiterea în Italia a unui magistrat, de către partea română, în vederea ... 21 noiembrie 2017
Denumirea incorectă a statului în actele de identitate româneşti ale ... 24 octombrie 2017
Cetăţenia Majestăţii Sale Regele Mihai I al României şi a uor foşti şi actuali ... 24 octombrie 2017
Informaţii despre cetăţenii români născuţi, deportaţi sau refugiaţi de pe ... 18 octombrie 2017
Numărul de persoane care au dobândit cetăţenia română şi al celor care au ... 10 octombrie 2017
Situaţia şi distribuţia cetăţenilor români majori şi minori cu domiciliul legal ... 4 octombrie 2017
OUG 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991. 4 octombrie 2017
Situaţia discriminatorie creată de către Serviciul Public Comunitar pentru ... 13 septembrie 2017
Informaţii despre cetăţenii români născuţi pe teritoriul Basarabiei 13 septembrie 2017
Stadiul actual al proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii ... 30 mai 2017
Motivarea tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conţine o propunere ... 4 aprilie 2017