Gabriel Andronache – Finanțe

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Neefectuarea virmanetelor din bugetul de stat a sumelor defalcate, având ca ... 17 decembrie 2018