Pl nr. L530/2018 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ?Gheorghe Ionescu-Şişeti? şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Sponsori: Dan Ciocan, Ioan Dîrzu, Neculai Iftimie, Marius-Ionel Iancu, Florică Ică Calotă, Ioan Sorin Roman, Emanuel-Iuliu Havrici, Tudoriţa-Rodica Boboc, Ioan Terea, Dănuţ Păle, Ciprian-Constantin Şerban, Alexandru Stănescu, Toma-Florin Petcu, Sorinel-Marian Vrăjitoru

senat

26 septembrie 2018
Senat
adoptata de Senat
rezultat vot pentru=54, contra=7, abtineri=0
26 septembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

24 septembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

19 septembrie 2018
Senat

primire raport (nr.204) favorabil de la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
amendamente: da

primire raport (nr.653) favorabil de la comisie

amendamente: da
12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

11 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L530

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 18.09.2018
4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L530

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere raport: 02.10.2018

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen: 25-09-2018
12 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b300 (adresa nr.bpi474/2018/11-06-2018)