PL nr. L695/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare ?i investi?ii

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.712) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
amendamente: da
6 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.612) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
5 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.388) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
4 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.969) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
amendamente: DA
26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L695

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 11.12.2018
22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b648 (adresa nr.E205/22-11-2018)