BP699/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc

Sponsori:

senat

27 decembrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b699 (adresa nr.plx464/2017/21-12-2017)

21 decembrie 2017
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor