Pl nr. L679/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Sponsori:

senat

11 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.122) favorabil de la:

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
amendamente: DA
6 decembrie 2018
Senat
21 noiembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.629) favorabil de la:

Comisia pentru sănătate publică
19 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L679

trimis pentru raport la:

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
termen depunere raport: 11.12.2018
15 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b626 (adresa nr.plx374/2018/14-11-2018)

14 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor