BP698/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

senat

27 decembrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b698 (adresa nr.plx255/2017/20-12-2017)

20 decembrie 2017
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată