Pl nr. L706/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.655) favorabil de la:

Comisia pentru sănătate publică
3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L706

trimis pentru raport la:

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
termen depunere raport: 05.02.2019
27 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b655 (adresa nr.plx413/2018/21-11-2018)

21 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor